Ersoplast,

 

Kalite Yönetim Sistemi gereklerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesini, sürekli iyileştirilmesini, ilgili tarafların, ISO 9001:2015 standardının, teklif edilen ürün ve hizmetlerin beyan edilen şartlar ile birlikte uygulanabilir tüm şartların karşılanmasını taahhüt eder.

 

Bu amaçla;

 

· Değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerde standartlara uygun, yüksek güvenilirlikte ve kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyeti odaklı ürün sağlamayı hedefler,

· Sektörde ulusal ve uluslararası plâtformda kalitede söz sahibi olmak için rekabetçilik hedefi ile sürekli gelişim sağlar,

· İş sağlığı ve iş güvenliği gerekliliklerini eksiksiz uygular,

· Modern ve verimli işletme anlayışıyla hareket eder,

· Proses odaklı ve risk temelli düşünmeye dayalı bir yönetim sistemi benimser,

· Kurumsal bilgiyi sürdürülebilir ve gerekli şekilde ulaşılabilir kılar,

· İlgili tüm standartların ve kanuni mevzuatların gereklerini yerine getirir,

· Üçüncü taraflarla, iş ilişkilerinin İş Etiği Kuralları çerçevesinde karşılıklı güven ve kazanç içerişinde yürütüldüğünden emin olur,

· Daha az hata, minimum iş kazası ve müşteri şikâyeti hedefleri doğrultusunda hareket eder,

· Kalite yönetim sisteminin etkinliği kontrol altında tutarak, sürekli iyileştirir, ürün güvenilirliğini sağlar, müşteri ihtiyaçları ve şikayetleri analiz edilerek değerlendirir, tedarikçilere gerekli desteği verir,

· Kalite Yönetim Sistemi'nin, tüm seviyelerdeki personelin bilinçli çabaları ile kusursuz olarak işlenmesini sağlar,